Haastattelupyyntö

Poissa pelistä? on tutkimushanke, joka selvittää mistä kaikesta nuorten aikuisten masennuksessa ja siihen liittyvissä sairauslomissa ja työkyvyttömyydessä on kysymys. Olen hankkeen tutkija Sanna Rikala Tampereen yliopistosta ja etsin tutkimukseen haastateltaviksi nuoria aikuisia, jotka ovat masennuksen perusteella sairauslomalla, eläkkeellä tai muuten työn ja opintojen ulkopuolella.

Haluaisitko osallistua tutkimukseen ja kertoa tarinasi? Voit sopia haastateltavaksi, jos

  • Olet 18–32-vuotias
  • Sinulla on diagnosoitu masennus tai koet itse, että toimintakykysi on heikentynyt masennuksen takia
  • Et tällä hetkellä opiskele tai tee töitä (voit olla kuntouttavassa työtoiminnassa)

Pääasiallinen tulosi voi olla sairauspäiväraha, kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki tai toimeentulotuki. Voit myös elää kokonaan tukijärjestelmien ulkopuolella.

Vapaamuotoisissa haastatteluissa on tarkoitus keskustella esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Tämän hetkinen elämäntilanteesi ja aikaisemmat elämänvaiheet
  • Mahdolliset kokemukset opinnoista ja työelämästä
  • Mahdolliset kokemukset avun hankkimisesta ja yhteiskunnan palveluista
  • Päivittäinen arki, jaksaminen ja voimavarat
  • Tulevaisuutta koskevat toiveet tai pelot

Haastatteluun osallistuminen toisi arvokasta tietoa uuden tyyppiseen masennustutkimukseen, jossa nuorten aikuisten elämäntilanteita tarkastellaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tutkimus pyrkii vähentämään masennukseen liittyviä ennakkoluuloja ja lisäämään kaikkien nuorten mahdollisuuksia päästä kiinni opintoihin tai työelämään – tai toimia osana yhteiskuntaa muulla mielekkääksi kokemallaan tavalla. Lisää tietoa tutkimuksesta löydät täältä.

Valitsen haastateltavat taustatietojen perusteella siten, että tutkimuksessa on mukana mahdollisimman monipuolinen joukko haastateltavia erilaisista elämäntilanteista eri puolilta Suomea. Mikäli haastattelu sinun kanssasi toteutuu, voin tulla haastattelemaan sinua kotipaikkakunnallesi tai muuhun sopivaan paikkaan, toiveidesi mukaan. Mahdolliset matkakulusi korvataan.

Käsittelen haastatteluja nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimuksessa ei tule ilmi asioita, joista yksittäisen haastateltavan voisi tunnistaa.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin tutkimukseen liittyvä kysymys askarruttaa!

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Kiitän lämpimästi kaikkia haastateltavia.

Voit lukea tutkimuksen tuloksista täältä.